چشم انداز و ماموریت سازمان

بیانیه ماموریت شرکت,ماموریت ماریناسان,ماموریت و چشم انداز ماریناسان,ماموریت صنایع سلولزی ماریناسان,اهداف ماریناسان

حضور در سبد سلامت خانوار با ارايه محصولات سلولزی بهداشتیدرقالب آميزه اي متمايز از كيفيت و قيمت، از طريق به كارگيریفناوری های نوين و توسعه مستمر توانمندی های سرمايه انسانی

دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

ثبت نام
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۳ ۰ نظر ۳۱ بازدید

چشم انداز شرکت صنایع سلولزی ماریناسان، رهبری در بازار محصولات سلولزی و بهداشتی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه است.

ماموريت شرکت ما کسب رضایت حد اکثری تمامی ذینفعان مان به ویژه مصرف کنندگان محصولات سلولزی و بهداشتی در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه با بکارگیری بهترین تکنولوژی ها و متخصصان متعهد است.


دیدگاه خود را بیان کنید