قلمروی فعالیت

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

ثبت نام

روند رو به رشد شرکت صنایع سلولزی ماریناسان، با نرخی در حدود 14% که چند برابر میانگین رشد صنعت است، شرکت ماریناسان را به بازیگری توانمند و قابل توجه در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه تبدیل کرده است. این نرخ رشد، عموما نتیجه رشد سهم بازار شرکت در بازار 80 میلیون نفری ایران و کشورهای اطراف آن است. کشورهایی که این شرکت در آنها حضور دارد، عبرتند از کشورهای ایران، عراق، افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، مغولستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس.